Thông tin
O/S: WindowsXPSP3 có lite một số thứ
Driver: Skydriver9.9
Format: NTFS
Ghost: Norton Ghost ( version mấy quên rồi ,trong đĩa hiren's boot 9.8)
Size: 1167MB
Tạo ghost lúc khoảng: 11:30 7/3/2010
Uploaded lúc: 14:33:19 08-03-2010


Soft
Windows Media Player 11
Firefox 3.6
MSOffice 2003
Unikey 4.0RC2
Y!M10
K-Lite Codec Pack 544 Basic
Foxit Reader
Winrar3.9


Make up win
Mình có để một thư mục tên là makeupwin, trong đó là các soft mà mình dùng để làm đẹp cho bản win này, mình đã cho chạy hết rồi nhưng có thể vì một số trục trặc j đó nên nếu sau khi ghost xong nó không đc như hình thì các bạn vào đó làm đẹp cho nó.
***aero-cursors ( con trỏ chuột windows 7)
***SevenVG_IconTweaker_Pack_4_XP_by_Vishal_Gupta ( các icon windows 7)
***VistaDriveIcon_1.4_Setup
***Windows 7 Theme for XP


Một vài trục trặc nhỏ ( nếu có )
Sau khi ghost xong có máy theme bị trở thành windows classic. Các bạn vào C:\makeupwin\Windows 7 Theme for XP\SevenGlass chạy SevenGlass để có theme như trong hình
Nếu icon bị gì, bạn vào C:\makeupwin\SevenVG_IconTweaker_Pack_4_XP_by_Vish al_Gupta\SevenVG IconTweaker Theme for Windows XP\Icon Theme và chạy Then Run Me (SevenVG Icon Theme) để thiết lập icon


DOWNLOAD HERE ( 1 Link )
DOWNLOAD MEDIAFIRE ( 7 Files )